VZDUŠNÁ AKROBACIA KRUHY A PLACHTY

 • 78 €*

 • 8 týždňový kurz**
 • Trvanie: 8 hodín
 • Dĺžka hodiny: 60 minút
 • 20 €*

 • Jednorazový workshop
 • Trvanie: 2 hodiny
 • Dĺžka hodiny: 120 minút
 • 40€

  ďalšia os. +10€

 • Súkromná hodina
 • Trvanie: 1 hodina
 • Dĺžka hodiny: 60 minút

FLYING POLE

 • 88 €*

 • 8 týždňový kurz**
 • Trvanie: 8 hodín
 • Dĺžka hodiny: 70 minút
 • 25 €*

 • Jednorazový workshop
 • Trvanie: 2 hodiny
 • Dĺžka hodiny: 120 minút
 • 40€

  ďalšia os. + 10€

 • Súkromná hodina
 • Trvanie: 1 hodina
 • Dĺžka hodiny: 60 minút

AKROBATICKO GYMNASTICKÁ PRÍPRAVKA

 • 78 €*

 • 8 týždňový kurz**
 • Trvanie: 8 hodín
 • Dĺžka hodiny: 60 minút
 • 40€

  každá ďalšia osoba + 10€

 • Súkromná hodina
 • Trvanie: 1 hodina
 • Dĺžka hodiny: 60 minút

STREČING

 • 65 €*

 • 8 týždňový kurz**
 • Trvanie: 8 hodín
 • Dĺžka hodiny: 60 minút
 • 40€

  každá ďalšia osoba + 10€

 • Súkromná hodina
 • Trvanie: 1 hodina
 • Dĺžka hodiny: 60 minút

BUNGEE

 • 88 €*

 • 8 týždňový kurz**
 • Trvanie: 8 hodín
 • Dĺžka hodiny: 60 minút
 • 40€

  každá ďalšia osoba + 10€

 • Súkromná hodina
 • Trvanie: 1 hodina
 • Dĺžka hodiny: 60 minút

WORKOUT

 • 65 €*

 • 8 týždňový kurz**
 • Trvanie: 8 hodín
 • Dĺžka hodiny: 60 minút
 • 40€

  každá ďalšia osoba + 10€

 • Súkromná hodina
 • Trvanie: 1 hodina
 • Dĺžka hodiny: 60 minút

* Členský poplatok

** Dve vynechané hodiny je možné si nahradiť počas trvania členského za konkrétne obdobie

 

PRENÁJOM PRESTORU

Cena závisí od dĺžky a účelu využitia – pre cenovú ponuku nám napíšte správu