VZDUŠNÁ AKROBACIA (KRUHY/PLACHTY)

 • 75 €

 • 8 týždňový kurz*
 • Trvanie: 8 hodín
 • Dĺžka hodiny: 60 minút
 • 20 €

 • Jednorazový workshop**
 • Trvanie: 2 hodiny
 • Dĺžka hodiny: 120 minút
 • 35€

  každá ďalšia osoba + 10€

 • Súkromná hodina**
 • Trvanie: 1 hodina
 • Dĺžka hodiny: 60 minút

FLYING POLE

 • 88 €

 • 8 týždňový kurz*
 • Trvanie: 8 hodín
 • Dĺžka hodiny: 60 minút
 • 25 €

 • Jednorazový workshop**
 • Trvanie: 2 hodiny
 • Dĺžka hodiny: 120 minút
 • 35€

  každá ďalšia osoba + 10€

 • Súkromná hodina**
 • Trvanie: 1 hodina
 • Dĺžka hodiny: 60 minút

STREČING

 • 65 €

 • 8 týždňový kurz*
 • Trvanie: 8 hodín
 • Dĺžka hodiny: 60 minút
 • 35€

  každá ďalšia osoba + 10€

 • Súkromná hodina**
 • Trvanie: 1 hodina
 • Dĺžka hodiny: 60 minút

WORKOUT

 • 65 €

 • 8 týždňový kurz*
 • Trvanie: 8 hodín
 • Dĺžka hodiny: 60 minút
 • 35€

  každá ďalšia osoba + 10€

 • Súkromná hodina**
 • Trvanie: 1 hodina
 • Dĺžka hodiny: 60 minút

TANEC

 • 75 €

 • 8 týždňový kurz*
 • Trvanie: 8 hodín
 • Dĺžka hodiny: 60 minút
 • 20 €

 • Jednorazový workshop**
 • Trvanie: 2 hodiny
 • Dĺžka hodiny: 120 minút
 • 35€

  každá ďalšia osoba + 10€

 • Súkromná hodina**
 • Trvanie: 1 hodina
 • Dĺžka hodiny: 60 minút

JOGA

 • 75 €

 • 8 týždňový kurz*
 • Trvanie: 8 hodín
 • Dĺžka hodiny: 60 minút
 • 20 €

 • Jednorazový workshop**
 • Trvanie: 2 hodiny
 • Dĺžka hodiny: 120 minút
 • 30€

  každá ďalšia osoba + 10€

 • Súkromná hodina**
 • Trvanie: 1 hodina
 • Dĺžka hodiny: 60 minút

* Jednu vynechanú hodinu je možné si nahradiť v danom kurze

** Nie je potrebná žiadna viazanosť

 

PRENÁJOM PRESTORU

 

Cena závisí od dĺžky a účelu využitia – pre cenovú ponuku nám napíšte správu