1. Визначення основних термінів

Для цілей цих умов та положень слід розуміти наступне:

Виконавець – спортивний клуб Aerial Acrobatics, зареєстрований офіс: Húščavova 1151/3, 84101 Bratislava, ID: 53073410

Інструктор – особа відповідної кваліфікації, яка проводить групові та індивідуальні заняття

Клієнт – фізична особа, яка користується послугами, що надаються Виконавцем або через сайт Виконавця.

Розклад – перелік індивідуальних групових годин у календарі

Підключення до банку:

рахунок: SK58 1100 0000 0029 4508 5524

назва облікового запису: Повітряна акробатика

примітка: членський внесок + зареєстроване ім’я

2. Вступні положення

Дані умови є невід’ємною частиною Договору про надання послуг (далі – «Договір»), укладеного між Виконавцем та Клієнтом.

3. Предмет надання послуг

Виконавець надає своїм Клієнтам такі послуги:

  • посередництво групових та індивідуальних вправ, особливо повітряної акробатики на кільцях, повітряної акробатики на полотнах, стретчінгу, силових вправ, йоги, flying pole, фітнес, танцю та ін.
  • онлайн-бронювання індивідуальних вправ через сайт Виконавця

Перелік послуг, що надаються, опублікований на сайті Виконавця, який залишає за собою право змінювати його. Клієнт зобов’язаний сплатити вартість послуги згідно з чинним прейскурантом.

Ціни на послуги вказані в прайс-листі як остаточні ціни.

Виконавець залишає за собою право змінювати прайс-лист.

4. Розклад та реєстрація

Розклад опубліковано на сайті www.vzdusnaakrobacia.sk у розділі реєстрації. Новий розклад публікується за кілька днів до початку курсу.

Як тільки буде опубліковано новий розклад або дати одноразових занять, а також буде відкрита можливість бронювання, можна буде забронювати разове конкретне заняття або звичайний курс.

Бронювання клієнт може здійснити через форму входу на веб-сайті www.vzdusnaakrobacia.sk, надіславши електронний лист на vzdusnaakrobacia@gmail.com, надіславши повідомлення через Instagram на профіль vzdusna_akrobacia, надіславши повідомлення на сторінку Facebook для повітряної акробації або за телефоном +421 915 149 411.

Виконавець залишає за собою право замінити або змінити інструктора, і клієнт не має права на відшкодування в цій ситуації.

5. Умови оплати та доставки

Клієнт зобов’язаний оплатити звичайний курс не пізніше першого дня початку курсу шляхом оплати на рахунок або готівкою. При разових заняттях клієнт зобов’язаний оплатити курс не пізніше дня заняття на рахунок або готівкою.

У разі, якщо на заняття записалося недостатньо клієнтів, Виконавець залишає за собою право скасувати дане заняття.

Послуги надаються в Центрі повітряної акробатики за адресою Plynárenská 3- корпус B і корпус F у Братиславі, якщо не вказано інше.

6. Порядок розгляду скарг та умови анулювання

6.1. Відмова від договору та умови розірвання

Клієнт має право безкоштовно відмовитися від договору не пізніше ніж за 48 годин до початку надання послуги, для отримання якої він зареєструвався. У разі відмови після цього терміну клієнт зобов’язаний сплатити повну вартість. Якщо клієнт придбав курс і пропустив два або кілька занять, він має право лише на два вільне заняття, яке він може використати не пізніше закінчення конкретного курсу за попередньою домовленістю з Інструктором. Клієнт не може перенести подальші пропущені заняття на наступний чи інший курс, а Виконавець не повертає гроші за пропущені заняття. У разі порушення умов, за яких клієнт може замінити годину, з клієнта стягується штраф у розмірі 50 євро. При цьому, якщо клієнт не звертається до виконавця з проханням про заміну заняття, виконавець не зобов’язаний звертатися до клієнта з таким проханням.

За умови, що якщо клієнт вирішує перервати/закінчити курс через Коронавірус, виконавець не зобов’язаний пропонувати йому більше одного заняття заміни або повертати гроші за курс. Якщо студія має бути закрита на підставі розпорядження міністерства чи уряду Словацької Республіки, регулярні курси будуть перервані та продовжаться лише після закінчення такого обмеження.

6.2. Скарга на обслуговування

У разі надання Клієнту послуги з недоліками, він має право подати письмову претензію протягом 7 днів з моменту надання послуги. Виконавець розглядає претензію протягом 14 днів і надсилає письмове повідомлення Клієнту.

Подаючи скаргу, клієнт зобов’язаний вказати предмет і причину скарги та підтвердити їх доказовими фактами.

Щодо дефекту, який можна усунути, Виконавець негайно вживає заходів щодо усунення.

Щодо дефекту, який неможливо усунути, Клієнт має право на знижку ціни або на відмову від договору.

7. Відповідальність

Виконавець не несе відповідальності за пошкодження речей, принесених або залишених в студії або в роздягальні.

Клієнт використовує Послуги Виконавця на власний ризик, ризик і відповідальність за станом здоров’я.

У випадку, якщо клієнт виявляє, що стан його здоров’я або стан тренажерного обладнання, чи приміщення студії не дозволяє продовжувати користуватися послугами, або таке продовження може загрожувати його здоров’ю, він зобов’язаний негайно повідомити про це Виконавця або його представників (інструкторів) і негайно припинити користування послугами. Виконавець не несе відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну здоров’ю або майну клієнта через недотримання цієї процедури або інструкцій провайдера чи інструкторів.

Крім того, Виконавець не несе відповідальності за травми та нещасні випадки, смерть, спричинені власною необережністю, переоцінкою сил, приховуванням стану здоров’я, неповним наданням інформації про стан здоров’я, неповагою до власного здоров’я, недотриманням інструкцій. і внутрішніх розпорядків виконавця, недотримання вказівок інструктора або викликане порушенням обов’язків третьою особою.

8. Права та обов’язки договірних сторін

8.1 Клієнт, зокрема, зобов’язаний:

– виконувати всі вказівки та вказівки Виконавця

– оплачувати вартість наданої послуги згідно з чинним прейскурантом

– надавати Виконавцю належну, повну та достовірну інформацію про стан свого здоров’я та, за необхідності, невідкладно оновлювати її шляхом написання та заповнення анкети про стан здоров’я клієнта.

– негайно повідомляти Виконавця про всі відомі клієнту факти, які можуть негативно вплинути на надання послуг Виконавцем

– не використовувати послуги у спосіб, який би необґрунтовано обмежував інших клієнтів Виконавця у використанні цих послуг, або іншим необґрунтованим чином обмежував Виконавця.

– використовувати послуги відповідно до законодавства Словацької Республіки, договірних угод, цього документа та внутрішніх правил Виконавця.

– не перебувати в приміщеннях, призначених для надання послуг, у нетверезому стані, не палити / в цьому випадку Виконавець має право вигнати клієнта з приміщення без права на будь-яку фінансову компенсацію або право на повернення будь-якої оплати

– не перебувати в приміщеннях, призначених для надання послуг, з явним інфекційним або інфекційним захворюванням / в такому випадку Виконавець має право вигнати клієнта з приміщення без права на будь-яку фінансову компенсацію або права на повернення будь-якої оплати у випадку, якщо симптоми інфекційного захворювання не притаманні цьому захворюванню, хоча й проявляються (наприклад, симптоми сезонної алергії), клієнт зобов’язаний підтвердити свій стан здоров’я довідкою від лікаря. В іншому випадку це вважається захворюванням, яке дає право виконавцю вигнати клієнта з зони надання послуг.

– залишатися в належним чином підготовленому приміщенні та дотримуватися гігієнічних стандартів, щоб своєю присутністю не турбувати інших клієнтів Виконавця.

– Клієнт зобов’язаний одразу після занять прибрати весь наданий ним спортивний інвентар та допоміжні засоби (інструменти, матраци, обважнювачі, еспандери, балансори тощо) у відведені для цього місця. Клієнт, як правило, зобов’язаний підтримувати порядок і чистоту в приміщеннях спортивно-реабілітаційного центру під час відвідування.

8.2 Клієнт не може, зокрема / у разі порушення цих зобов’язань Виконавець має право вигнати клієнта з приміщення без права на будь-яку фінансову компенсацію або без права повернення будь-якої оплати/

– фотографувати або знімати інших клієнтів у приміщеннях, призначених для надання послуг, або будь-якими іншими особами без їх згоди, наданими спеціально для фото- та кінозйомки.

– поводитися шумно, агресивно, обмежувати мирне користування послугами інших клієнтів

– втручатися в технічне обладнання

– знищувати майно Виконавця; у разі явного пошкодження майна Виконавця, клієнт зобов’язаний відшкодувати збитки в повному обсязі.

8.3 Умовою надання послуг є стан здоров’я клієнта. З цієї причини клієнт надає Виконавцю інформацію про стан свого здоров’я у формі належним чином написаної та підписаної анкети про стан свого здоров’я. Клієнт зобов’язаний правдиво описувати свій стан здоров’я і не приховувати нічого важливого. Клієнт зобов’язаний повідомляти Виконавця про будь-яку зміну стану його здоров’я, що відбулася з моменту заповнення останньої анкети, шляхом внесення цієї зміни в анкету. Якщо клієнт не повідомляє письмово про таку зміну шляхом заповнення анкети, вважається, що змін у стані його здоров’я не відбулося.

Клієнт заявляє, що знає про стан свого здоров’я і бере участь у вправах виключно на власний ризик.

Забороняється вхід до приміщень, де Виконавець надає послуги, особам, стан здоров’я яких перешкоджає безпечному виконанню спортивних та інших фізичних навантажень, особам у нетверезому стані, під впливом будь-яких наркотичних чи психотропних речовин, особам у брудних або явно непридатний одяг, особи, яким Виконавець заборонив вхід до приміщення або з приміщення, де надаються послуги. Такі особи можуть бути виключені Виконавцем у будь-який момент, і вартість курсу автоматично втрачається.

Виконавець залишає за собою право відмовити в наданні послуг вагітним жінкам та особам, стан здоров’я яких не дозволяє виконувати дану діяльність.

Виконавець залишає за собою право відмовити в наданні послуг викладачам іншої студії.

9. Кінцеві положення

Клієнт визнає, що приміщення об’єкта контролюються/можуть контролюватися системою відеоспостереження.

Клієнт надає Виконавцю об’єкта згоду на обробку його персональних даних, у тому числі спеціальних категорій персональних даних, для цілей, що випливають з експлуатації об’єкта, виконання Договору про надання послуг, від юридичних зобов’язань виконавця та від вимог відповідних державних органів.

Здійснюючи бронювання, Клієнт висловлює свою згоду на застосування цих умов до правовідносин, що склалися між ним і Виконавцем, і одночасно підтверджує факт ознайомлення з чинною редакцією умов. в повному обсязі до входу в Студію.

Виконавець залишає за собою право змінювати або доповнювати формулювання положень та умов у будь-який час, якщо це необхідно.

Виконавець і Клієнт погоджуються на електронну форму спілкування за допомогою електронної пошти, Instagram, Facebook та телефонного зв’язку та визнають її обов’язковою для обох сторін.

Ці умови набирають чинності 17 жовтня 2021 року.