1. ВВЕДЕННЯ

1.1 Ми пропонуємо наші послуги лише особам старше 16 років.

1.2 Ці правила застосовуються всюди, де ми є адміністраторами персональних даних відвідувачів наших веб-сайтів і користувачів наших послуг, іншими словами, де ми визначаємо мету та значення обробки цих персональних даних.

1.3 Якщо ви перебуваєте на нашому веб-сайті вперше, ми просимо вашої згоди на використання файлів cookie, які відповідають умовам цих правил.

1.4 У цих принципах «ми», «нас» і «наш» стосуються Sports Club Vzdušná akrobacia, IČO: 53073410, штаб-квартира: Húščavova 1151/3, 84101 Bratislava.

2. ЯК МИ ВИКОРИСТОВУЄМО ОСОБИСТІ ДАНІ

2.1 У цьому розділі 2 ми викладаємо:

(a) загальні категорії персональних даних, які ми обробляємо;

(b) джерело та категорію даних, у разі даних, які ми не отримали безпосередньо від вас;

(c) мету, з якою ми обробляємо персональні дані;

(d) правову основу для їх обробки.

2.2 Ми можемо обробляти дані про використання наших веб-сайтів і послуг (дані про використання). Дані про використання можуть включати вашу IP-адресу, географічне розташування, веб-браузер і версію, операційну систему, джерело перенаправлення, тривалість відвідування, перегляди сторінок і шляхи навігації сторінками, а також інформацію про час, частоту та моделі використання наших послуг. Джерелом даних про використання є Google Analytics. Ці дані про використання можуть оброблятися з метою аналізу використання веб-сайтів і послуг. Правовою основою такої обробки є згода та наші законні інтереси, тобто моніторинг і вдосконалення нашого веб-сайту та послуг.

2.3 Ми можемо обробляти інформацію, яку ви публікуєте на нашому веб-сайті або через дані, які ви використовуєте під час використання наших послуг. Опубліковані дані можуть оброблятися з метою публікації та керування нашим веб-сайтом і послугами. Правовою основою такої обробки є згода.

2.4 Ми можемо обробляти інформацію, що міститься в будь-якій анкеті (дані із запитів), якщо це дані про товари та/або послуги. Правовою основою такої обробки є згода.

2.5 Ми можемо обробляти інформацію, яку ви нам надаєте, з метою підписки на наші пропозиції електронною поштою та/або інформаційний бюлетень (дані сповіщень). Дані сповіщень можуть оброблятися для надсилання відповідних повідомлень та/або інформаційних бюлетенів. Правовою основою такої обробки є згода.

2.6 Ми можемо обробляти інформацію (контактні дані), що міститься в будь-якому повідомленні, яке ви надсилаєте нам. Дані листування можуть містити вміст повідомлення та метадані, пов’язані з повідомленням. Наш веб-сайт генеруватиме метадані, пов’язані з повідомленнями через контактні форми веб-сайту. Дані листування можуть оброблятися з метою спілкування з вами та ведення записів. Правовою основою для такої обробки є наші законні інтереси, а саме належне адміністрування нашого веб-сайту та бізнесу та спілкування з користувачами та/або виконання договору між вами та нами та/або дії, що ведуть до укладення договору.

2.7 Ми можемо обробляти будь-які ваші персональні дані, згадані в цій політиці, якщо це необхідно для встановлення, реалізації або захисту правових претензій у судовому, адміністративному чи позасудовому провадженні. Правовою основою такої обробки є наші законні інтереси, а саме захист і дотримання наших законних прав, ваших законних прав і законних прав інших осіб.

2.8 На додаток до конкретних цілей, для яких ми можемо обробляти ваші персональні дані, викладених у цьому розділі 2, ми також можемо обробляти будь-які ваші персональні дані, якщо така обробка необхідна для виконання юридичних зобов’язань або для захисту наших життєво важливих інтересів або життєві інтереси іншої фізичної особи.

3. НАДАННЯ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ІНШИМ ОСОБАМ

3.1 На додаток до конкретного розкриття персональних даних, викладених у цьому Розділі 3, ми можемо розкрити ваші персональні дані, якщо таке розкриття є необхідним для виконання юридичних зобов’язань або захисту ваших життєво важливих інтересів або життєво важливих інтересів іншої фізичної особи. Ми також можемо розкрити ваші персональні дані, якщо таке розкриття необхідно для встановлення, здійснення або захисту правових вимог, будь то в судовому, адміністративному чи позасудовому провадженні.

4. МІЖНАРОДНА ПЕРЕДАЧА ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1 Ви визнаєте, що особисті дані, які ви надаєте для публікації через наші веб-сайти або служби, можуть бути доступні через Інтернет у всьому світі. Ми не можемо запобігти використанню (або неправильному використанню) таких персональних даних іншими особами.

5. ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1 У цьому Розділі 5 викладено нашу політику та процедури збереження даних, які розроблені для забезпечення дотримання наших юридичних зобов’язань щодо збереження та видалення персональних даних.

5.2 Персональні дані, які ми обробляємо для будь-якої мети або цілей, не можуть зберігатися довше, ніж це необхідно для цієї мети або цілей.

5.3 Ми зберігатимемо персональні дані таким чином:

(a) дані про використання, дані публікацій, дані запитів, дані сповіщень і дані листування зберігаються протягом максимального періоду 10 років.

5.4 Незважаючи на інші положення цього розділу 5, ми можемо зберігати ваші персональні дані, якщо таке збереження необхідне для виконання юридичних зобов’язань або захисту ваших життєво важливих інтересів або життєво важливих інтересів іншої фізичної особи.

6. ЗМІНИ

6.1 Ми можемо час від часу оновлювати ці правила, публікуючи нову версію на нашому веб-сайті.

6.2 Ви повинні час від часу перевіряти цю сторінку, щоб переконатися, що ви задоволені будь-якими змінами в цих правилах.

6.3 Ми можемо повідомити вас про зміни в цих правилах електронною поштою.

7. ВАШІ ПРАВА

7.1 У цьому розділі 7 ми підсумували права, які ви маєте відповідно до закону про захист даних. Деякі права є складними, і не всі деталі були включені в наші підсумки. Тому вам слід прочитати відповідні закони та вказівки регуляторних органів, щоб отримати повне пояснення цих прав.

7.2 Ваші основні права відповідно до Закону про захист даних:

(a) право доступу;

(b) право на виправлення;

(c) право на стирання;

(d) право на обмеження обробки;

(e) право заперечувати проти обробки;

(f) право на передачу даних;

(g) право подати скаргу до наглядового органу;

(h) право відкликати згоду.

7.3 Ви маєте право підтвердити, чи можемо ми обробляти ваші персональні дані та де ми отримуємо до них доступ разом з іншою інформацією. Ця додаткова інформація містить відомості про цілі обробки, категорії відповідних персональних даних та осіб, які є одержувачами персональних даних. На забезпечення прав і свобод інших осіб це не впливає, ми надамо вам копію ваших персональних даних. Перший примірник буде надано безкоштовно, але за додаткові примірники може стягуватися розумна плата. Ви можете запитати свої персональні дані електронною поштою vzdusnaakrobacia@gmail.com

7.4 Ви маєте право виправити будь-які неточні персональні дані та, з огляду на цілі обробки, якщо у вас є неповні персональні дані про вас.

7.5 За певних обставин ви маєте право на видалення ваших особистих даних без невиправданої затримки. Ці обставини включають: персональні дані більше не потрібні для мети, для якої вони були зібрані чи іншим чином оброблені; ви відкликаєте згоду на обробку на підставі згоди; ви заперечуєте проти обробки відповідно до певних правил чинного законодавства про захист даних; обробка призначена для цілей прямого маркетингу; і персональні дані оброблялися незаконно. Проте є винятки з права на видалення. Загальні винятки застосовуються, якщо обробка необхідна: для реалізації права на свободу вираження поглядів та інформації; дотримання правового обов’язку; або для встановлення, здійснення чи захисту правових вимог.

7.6 За певних обставин ви маєте право обмежити обробку ваших персональних даних. Такими обставинами є: ви оскаржуєте точність персональних даних; обробка є незаконною, але ви виключаєте видалення; нам більше не потрібні персональні дані для цілей нашої обробки, але вам потрібні персональні дані для встановлення, здійснення або захисту правових претензій; і ви заперечили проти обробки, очікуючи перевірки цього заперечення. Якщо обробка обмежена на цій основі, ми можемо продовжувати зберігати ваші персональні дані. Однак ми оброблятимемо їх інакше: за вашою згодою; для встановлення, здійснення або захисту правових вимог; для захисту прав іншої фізичної чи юридичної особи; або з міркувань важливого суспільного інтересу.

7.7 Ви маєте право заперечити проти обробки ваших персональних даних через вашу особливу ситуацію, але лише в межах, дозволених правовою основою. Обробка необхідна для: виконання завдання, яке виконується в суспільних інтересах або для виконання будь-яких довірених нам офіційних повноважень; або для цілей законних інтересів, переслідуваних нами або третьою стороною. Якщо ви подасте таке заперечення, і ми не можемо продемонструвати переконливі законні підстави для обробки, які переважають ваші інтереси, права та свободи, або обробка призначена для встановлення, здійснення чи захисту правових вимог, ми припинимо обробку персональних даних.

7.8 Ви маєте право заперечити проти обробки ваших персональних даних для цілей прямого маркетингу (включаючи створення профілю). Якщо ви подасте таке заперечення, ми припинимо обробку ваших персональних даних для цієї мети.

7.9 Ви маєте право заперечувати проти обробки ваших персональних даних для наукових чи історичних дослідницьких цілей або для статистичних цілей з міркувань, пов’язаних із вашою конкретною ситуацією, за винятком випадків, коли обробка необхідна для завдань, що виконуються з міркувань суспільного інтересу.

7.10 Правовою основою обробки ваших персональних даних є:

(a) згода; або

(b) якщо обробка необхідна для виконання контракту, стороною якого ви є, або для вжиття заходів на основі вашого запиту перед укладенням контракту,

(c) і така обробка здійснюється автоматизованими засобами, ви маєте право отримувати свої персональні дані в структурованому, широко використовуваному та машиночитаному форматі. Однак це право не застосовується, якщо воно негативно вплине на права та свободи інших осіб.

7.11 Якщо ви вважаєте, що наша обробка ваших персональних даних порушує закони про захист даних, ви маєте законне право подати скаргу до наглядового органу, відповідального за захист даних. Ви можете зробити це в державі-члені ЄС вашого постійного проживання, місця роботи або місця ймовірного порушення.

7.12 Ви маєте право відкликати цю згоду в будь-який час, якщо погоджено правову основу обробки ваших персональних даних.

7.13 Ви можете скористатися будь-якими своїми правами щодо ваших особистих даних шляхом письмового повідомлення.

8. ПРО ФАЙЛИ COOKIE

8.1 Файл cookie — це файл, що містить ідентифікатор (рядок літер і цифр), який надсилається веб-сервером у веб-браузер і зберігається в браузері. Ідентифікатор потім надсилається назад на сервер щоразу, коли браузер запитує сторінку з сервера.

8.2 Файли cookie можуть бути «постійними» файлами cookie або файлами «сеансу»: постійний файл cookie зберігатиметься у веб-браузері та залишатиметься дійсним до закінчення зазначеного терміну дії, якщо користувач не видалить його до закінчення терміну дії; сеансові файли cookie закінчуються в кінці сеансу користувача, коли веб-браузер закрито.

8.3 Файли cookie зазвичай не містять жодної інформації, яка б ідентифікувала особу користувача, але особиста інформація, яку ми зберігаємо, може бути пов’язана з інформацією, що зберігається в файлах cookie, і отримана з них.

9. ФАЙЛИ COOKIE, ЯКІ МИ ВИКОРИСТОВУЄМО

9.1 Ми використовуємо файли cookie для таких цілей:

(a) автентифікація – ми використовуємо файли cookie, щоб ідентифікувати вас, коли ви відвідуєте наш веб-сайт і під час навігації нашим веб-сайтом;

(b) аналіз – ми використовуємо файли cookie, щоб допомогти нам проаналізувати використання та ефективність наших веб-сайтів і послуг;

(c) згода на використання файлів cookie – ми використовуємо файли cookie, щоб зберігати ваші налаштування щодо використання файлів cookie під час перегляду веб-сайту.

10. ФАЙЛИ COOKIE, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НАШИМИ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ

10.1 Наші постачальники послуг використовують файли cookie, і ці файли cookie можуть зберігатися на вашому комп’ютері, коли ви відвідуєте наш веб-сайт.

10.2 Ми використовуємо Google Analytics для аналізу використання нашого веб-сайту. Сервіс Google Analytics збирає інформацію про використання веб-сайтів за допомогою файлів cookie. Інформація, зібрана про наш веб-сайт, використовується для складання звітів про використання нашого веб-сайту. Політика конфіденційності Google доступна за адресою: https://policies.google.com/privacy?hl=en

10.3 Ми використовуємо Facebook Pixel для аналізу використання нашого веб-сайту. Ця служба використовує файли cookie, щоб переконатися, що наші оголошення показуються потрібним людям, і створити рекламну аудиторію. Ви можете переглянути політику конфіденційності цього постачальника послуг на сторінці https://www.facebook.com/privacy/explanation/.

11. КЕРУВАННЯ ФАЙЛАМИ COOKIE

11.1 Більшість браузерів дозволяють відмовитися від прийому файлів cookie та видалити їх. Методи керування ними залежать від браузера та його версії. Однак ви можете отримати актуальну інформацію про блокування та видалення файлів cookie за цими посиланнями:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=uk (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=sk_SK (Safari);

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

11.2 Блокування всіх файлів cookie негативно вплине на зручність використання багатьох веб-сайтів.

11.3 Якщо ви заблокуєте файли cookie, ви не зможете використовувати всі функції нашого веб-сайту.